Contact Us

Shenzhen Liksea Electronics Co., Ltd


Email: chenfish@liksea.com
Tel: +86 15013636960
Wechat: xiaoyu142883
Whatapp: +86 15013636960

Email: ouyang188888@126.com
Tel: +86 13714617385
Wechat: +86 13714617385
Whatapp: +86 13714617385
Whatapp +86 15013636960